Dat je nu deze pagina ziet komt omdat JavaScript niet is geactiveerd in jouw browser omdat de beveiliging van je browser op hoog staat, i.p.v. de standaardwaarde normaal, daardoor zullen niet alle functionaliteiten op deze site correct werken. Activeer Javascript als volgt:
 

  1. Open je browser (Internet Explorer)
  2. Klik op Extra en vervolgens op
  3. Internet-opties
  4. Beveiliging
  5. Aangepast niveau

Ga dan naar de uitklaplijst, die onder de tekst: Beveiligingsniveau opnieuw instellen staat en stel als niveau Normaal in. Klik vervolgens op de knop Opnieuw instellen. In het waarschuwingsschermpje dat dan verschijnt klik je op Ja.
Laad vervolgens deze site opnieuw door de toetsencombinatie ctr-f5 (ctrl toets en f5 knop gelijktijdig indrukken) Vervolgens zal  weer verschijnen zonder deze melding en met alle functionaliteiten.
 
That you see the page this way, is because Javascript has not been activated in your browser. The setting of the security of your browser is now on high, instead of normal. That means not all functionalities of this site will will work correctly. You have to activate Javascript to see the site properly……Activate Javascript as follows:
 
  1. Open your browser (Internet Explorer)

  2. Click on extra, following by

  3. Internet-options

  4. Security

  5. Adapted level

After that you go to the browserbutton, which you can find under the text: Security level re-establish. Set your setting on normal. After that, click  on the button establishes again. You will get a warning: click on yes.
After that, refresh this site again by pressing both buttons CTR and F5 together at the same time!! this site charge will now appear without this report and with all his functionalities.